Умови проведення Акції та порядок отримання винагороди за участь в Акції.

1. Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику бути власником  поточного рахунку , що обслуговується на умовах продукту «Стартовий» (далі – «Рахунок»).
2. Діючий клієнт при оформленні будь-якого готівкового кредиту повинен надати контактні дані не менше двох осіб, яким він має намір рекомендувати кредитний продукт «Дружній».
3. Рекомендована особа, під час заведення заявки на кредитний продукт «Дружній», повинна надати менеджеру Банку номер телефону Діючого клієнта, за рекомендацією якого він звернувся в Банк за оформленням кредиту.
4. При оформленні кредиту в рамках продукту «Дружній» за рекомендацією Діючого клієнта, Рекомендована особа отримує річну відсоткову ставку за кредитом в розмірі 10% відповідно до затверджених Банком умов продукту на момент оформлення даного кредиту.
5. Рекомендована особа повинна користуватись кредитом в рамках продукту «Дружній» не менше 15 днів від його отримання.
6. Не беруть участі в Акції Учасники, які не дотримались хоча б однієї з умов.
7. Діючий клієнт гарантовано отримує винагороду в розмірі 400 грн. після утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору за отримання кредитного продукту «Дружній» та користування ним протягом 15 днів Рекомендованою особою.
8. Винагорода виплачується шляхом перерахування коштів на рахунок Діючого клієнта на 15-й день користування кредитом Рекомендованою особою. У випадку припадання 15-го дня на вихідний день Банку, винагорода виплачується на наступний робочий день Банку.
9. Утримання та сплата податків та зборів, які виникають у зв'язку з отриманням Винагороди (податку на доходи фізичних осіб, військового збору)  здійснюється Організатором, який є податковим агентом Учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України.

Детальні умови акції Ви знайдете тут.